donderdag, 20. juni 2013 - 15:30 Update: 03-07-2014 0:56

Realisatie nationale politie voortvarend

Foto van politieauto | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De realisatie van de nationale politie is de afgelopen maanden voortvarend opgepakt. Het nieuwe politiebestel is sinds 1 januari 2013 een feit en dat is nu al zichtbaar en merkbaar voor burgers. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de vorming van de nationale politie.

Volgens Opstelten ervaren burgers nu al de effecten van het nieuwe politiebestel. Zo informeert de nationale politie sinds 1 januari bijvoorbeeld aangevers van woninginbraken persoonlijk over de voortgang van de behandeling van hun aangifte. Volgens de bewindsman vergroot dit het veiligheidsgevoel van Nederlanders.

Ook bij de inhuldiging van de Koning is volgens Opstelten de werking zichtbaar geworden die uitgaat van één nationaal politiekorps. Alle politie-eenheden hebben die dag bijgedragen aan de veiligheid in Amsterdam, terwijl ook de veiligheid bij festiviteiten in de rest van het land was geborgd.

In de brief doet Opstelten verslag over de stand van zaken van diverse onderdelen van de realisatie van de nationale politie. De bewindsman zal de Tweede Kamer twee keer per jaar uitgebreid informeren over de voortgang, mede op basis van een realisatiemonitor van de Inspectie Veiligheid en Justitie. De eerste voortgangsrapportage wordt na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd; de tweede na het kerstreces van de Tweede Kamer.