vrijdag, 8. maart 2013 - 14:02 Update: 03-07-2014 1:01

Rechtbank stemt toe in rapen kievitseieren Friesland

Rechtbank stemt toe in rapen kievitseieren Friesland

Leeuwarden - Het rapen van kievitseieren in Friesland mag dit jaar gewoon plaatvinden.

De rechter heeft het verzoek van de Faunabescherming om de door de provincie verleende ontheffing te schorsen afgewezen. De provincie Fryslân heeft op 29 januari 2013 de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) een ontheffing gegeven voor het zoeken en rapen van kievitseieren. De provincie verleende deze ontheffing zoals gevraagd voor 2013, 2014 en 2015. Hiertegen had de Faunabescherming bezwaar gemaakt. [b]Maximaal 6307 eieren[/b] De leden van de Bond van Friese Vogelwachten mogen het veld in mits zij in het bezit zijn van een ‘aaisikerspas’ oftwel een eizoekerspas. De eieren die zij meenemen moeten zij melden via een sms-controlesysteem. Er mag geraapt worden tot het maximaal toegestane aantal van 6.307 eieren is bereikt.
Provincie: