donderdag, 25. juli 2013 - 8:15 Update: 03-07-2014 0:54

Referendum tegen weren oude autos Utrechtse binnenstad

Referendum tegen weren oude autos Utrechtse binnenstad
Utrecht

Als het aan de gemeente Utrecht ligt, is straks alleen de 'kapitalist' met de auto nog welkom in de stad. Voor Henk en Ingrid zit er straks nog maar een ding op en dat is de fiets pakken.

De gemeente Utrecht is voornemens vanaf 1 januari 2015 een milieuzone in te voeren om ‘oude auto’s’ te weren. Dit betreft auto’s met benzinemotoren ouder dan 12 jaar en dieselmotoren ouder dan 8 jaar. Benzineauto’s ouder dan 12 jaar en diesels ouder dan 8 jaar zijn niet bepaald echt oud, want de gemiddelde leeftijd van een Nederlandse auto ligt rond de 10 jaar! Deze voorgenomen maatregel treft dan ook zeer veel mensen. Heel normale mensen, dus. Met heel normale auto’s. En daarbinnen de bijzondere groep van klassieker eigenaren, die doorgaans een langjarige speciale band hebben met hun klassieker, en die helemaal niet ervaren als ‘oude auto’ maar als liefdevol gekoesterd en spaarzaam gebruikt mobiel erfgoed.

Voor de gehele groep van getroffen auto’s neemt nu KNAC Directeur – en inwoner van de Gemeente Utrecht! - Peter Staal het voortouw voor een referendum waarin inwoners van Utrecht zich uit kunnen spreken tegen de voorgenomen milieuzone. De FEHAC ondersteunt van haar kant deze actie van KNAC van harte. We roepen de inwoners van Utrecht binnen onze achterban op zich aan te melden voor dit referendum. Met uw aanmelding kunt u mogelijk het instellen van een milieuzone helpen voorkomen, en het onheil afwenden dat u straks zelf de binnenstad niet meer in zou mogen.

De bezwaren van de FEHAC tegen de voorgenomen maatregelen zijn tweeërlei.Om te beginnen heeft de FEHAC inmiddels omstandig aangetoond dat er bij de rapporten die aan dit beleidsvoornemen ten grondslag liggen grote vraagtekens geplaatst kunnen worden. De onderbouwing daarvan heeft de FEHAC gedeeld met zowel de verantwoordelijke autoriteiten als met haar partners, waaronder de KNAC. Ten tweede signaleert de FEHAC een forse disproportionaliteit van de beoogde maatregelen. Er gaapt een brede kloof tussen de enorme lasten en kosten voor de betrokken voertuigeigenaren – en andere belanghebbenden – enerzijds, en het op te lossen gepercipieerde ‘probleem’ anderzijds.

Provincie: