dinsdag, 12. maart 2013 - 12:52 Update: 03-07-2014 1:01

Robert M. wilde hoger beroep intrekken

Robert M. wilde hoger beroep intrekken
Foto: Archief FBF.nl

Amsterdam - Robert M. heeft dinsdag volkomen onverwacht gevraagd of hij zijn hoger beroep kan intrekken.

De pedoseksueel deed zijn verzoek tijdens het verhoor van een getuige-deskundige over de gevolgen van het misbruikt van de kinderen en ouders. Het is nog onbekend waarom hij het hof om intrekking vroeg. Volgens diverse media wilde het hof niet ingaan op het verzoek van M. en adviseerde hem dat hij eerst maar met zijn advocaat moet overleggen. Volgens M. is dat niet nodig. Zijn advocaat is niet op de zitting aanwezig, die heeft een plaatsvervanger gestuurd. Volgens een woordvoerder van het hof kan intrekken van het hoger beroep in dit stadium niet meer. M. kan wel aangeven dat hij geen belang meer ziet in voortzetting van het proces. Het hof zal dan een afweging moeten maken of het proces moet worden voortgezet. In deze afweging zullen de belangen van andere procesdeelnemers, zoals de ouders, worden meegewogen. Tijdens een onderbreking heeft de advocaat met zijn cliënt gesproken en zegt dat cliënt heeft gehandeld in een emotionele opwelling. Deze emotie werd veroorzaakt door de toelichting door deskundigen ter zitting op het mogelijke leed dat door cliënt aan de kinderen en/of de ouders zou zijn toegebracht. Cliënt heeft bij het stellen van de vraag gesuggereerd dat hij mogelijk door het intrekken van het appel het leed voor de kinderen en/of ouders zou kunnen verzachten.
Provincie: