woensdag, 20. maart 2013 - 12:56 Update: 03-07-2014 1:01

De Ronde Venen zoekt samenwerking met buurgemeenten uit bezuinigingsoogpunt

De Ronde Venen zoekt samenwerking met buurgemeenten uit bezuinigingsoogpunt
Foto: Archief FBF.nl

Mijdrecht - De Ronde Venen onderzoekt mogelijkheid van ambtelijke samenwerking
De gemeente De Ronde Venen gaat samen met de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen de mogelijkheden onderzoeken om ambtelijk samen te werken.

Dat heeft het college van B en W dinsdag 19 maart 2013 besloten. De resultaten van het onderzoek dienen voor de zomer bekend te zijn. In het onderzoek staat de zelfstandigheid van de gemeente niet ter discussie. Het onderzoek moet met name antwoord geven op de vraag of ambtelijke samenwerking leidt tot kostenbesparing bij de gemeentelijke organisatie. Ook moet duidelijk worden of samenwerking leidt tot een robuustere organisatie die efficiënt en effectief de taken kan uitvoeren die van het Rijk naar de gemeenten komen. In de notitie Intergemeentelijke Samenwerking, die in februari door het college is vastgesteld, geven B en W hun visie op samenwerking met andere gemeenten. De notitie is donderdag 14 maart besproken in de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en staat voor later deze maand op de agenda van de raadsvergadering. Kern van de notitie is dat het college De Ronde Venen ziet als een organisatie die nadrukkelijk samenwerking opzoekt met gemeenten in de regio om de belangen van de gemeente te behartigen, efficiency voordelen te behalen en om samen taken uit te voeren die we niet alleen kunnen doen. Daarbij richt de gemeente zich niet specifiek op één regio, maar kijkt in alle richtingen om zich heen, dus zowel naar gemeenten in de provincie Utrecht als het Groene Hart en de Metropoolregio Amsterdam. Bij deze vormen van samenwerking wordt overigens uitgegaan van bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente De Ronde Venen. Tijdens de bespreking van de notitie in de commissie bleek deze aanpak breed te worden gedragen. De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben al in januari besloten samenwerking op ambtelijk gebied te gaan onderzoeken en gevraagd of De Ronde Venen hieraan wil deelnemen. Aangezien dit onderzoek past in de aanpak van de notitie Intergemeentelijke Samenwerking, heeft het college besloten aan het onderzoek deel te nemen. De resultaten van het onderzoek worden in juni verwacht.
Provincie: