vrijdag, 15. maart 2013 - 21:50 Update: 03-07-2014 1:01

Rosse buurt in Alkmaar doorzocht op mensenhandel

Rosse buurt in Alkmaar doorzocht op mensenhandel
Foto: Archief FBF.nl

Alkmaar - De gemeente Alkmaar, het Openbaar Ministerie en de Politie zijn vrijdagavond een integrale actie begonnen ter bestrijding van mensenhandel.

De Achterdam, een straat met raamprostitutie, is vanaf 21.30 uur afgesloten voor het publiek. De aanwezige prostituees, overwegend Oost-Europese vrouwen, worden door de politie overgebracht naar het Stadskantoor. Gespecialiseerde zeden- en mensenhandel rechercheurs gaan met de prostituees in gesprek om signalen van mensenhandel te onderzoeken. "Vanaf 2007 is Alkmaar consequent bezig om criminaliteit en overlast te bestrijden rondom de raamprostitutie. Mensenhandel als moderne vorm van slavernij wordt aangepakt en niet getolereerd. De gezamenlijke actie van vanavond sluit naadloos aan op deze doelstelling", aldus burgemeester Piet Bruinooge, die de algehele leiding heeft over de actie. De vrouwen worden in het Stadskantoor bijgestaan door tolken, advocaten en hulpverleningsinstanties. Politie en ambtenaren van de gemeente Alkmaar controleren daarnaast de prostitutiepanden op naleving van vergunningvoorschriften, brandveiligheid en volksgezondheid. Iedereen die zich op de Achterdam bevindt zal zich moeten legitimeren en zal worden bevraagd over eventuele misstanden rondom de prostitutie en signalen van mensenhandel op de Achterdam. Omwonenden ontvangen bij aanvang van de actie een brief van de gemeente om hen te informeren over de actie en het doel daarvan. Passanten en uitgaanspubliek worden geïnformeerd door verlichte tekstborden bij de wegafsluitingen van de politie. Aan de actie wordt deelgenomen door de gemeente Alkmaar, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, het Landelijk Parket en zowel de Eenheid Noord-Holland als de Landelijke Eenheid van de politie. Ruim 500 medewerkers zijn bij de actie betrokken. De Achterdam zal de hele avond gesloten blijven.
Provincie: