vrijdag, 19. juli 2013 - 10:37 Update: 03-07-2014 0:54

Rotterdamse haven ziet overslag licht dalen

Foto van zeecontainers | Sxc
Foto: SXC
Foto van zeecontainers | Sxc
Foto: SXC
Rotterdam

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is het eerste halfjaar 0,9% afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar 2012.

Dat wordt vooral veroorzaakt door afname van de overslag van ruwe olie (-9%) als gevolg van de algehele marktsituatie (de lage vraag), interen op voorraden omdat de verwachting is dat prijzen in de toekomst lager zullen zijn (backwardation) en onderhoudstops bij raffinaderijen. Overig nat massagoed nam licht toe (1%). Alles bij elkaar daalde de overslag van nat massagoed met -3%.

Het containersegment laat een kleine afname zien in tonnen (-2%). Het aantal overgeslagen containers steeg licht met 1%. Reden van de teruggang in gewicht is de aanhoudende economische malaise in Europa. De grootste krimp in tonnen zit in het feedervervoer (-6%).

Categorie: