donderdag, 28. februari 2013 - 9:30 Update: 03-07-2014 1:02

Ruiming bommen uiterwaarden van start

Ruiming bommen uiterwaarden van start

Deventer - Het opruimen van bommen in de uiterwaarden bij Deventer gebeurt in maart en april. Dat maakt de gemeente Deventer donderdagochtend bekend.

Daarvoor zijn zes mogelijke weekenddagen aangewezen. Voor de werkzaamheden heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) drie dagen nodig. Door een nieuwe beschermingsconstructie, wordt de overlast voor omwonenden en het IJsselhotel sterk beperkt. Er is een nieuwe beschermingsconstructie ontwikkeld. Die wordt over de bom geplaatst om de omgeving te beschermen als er onverhoopt toch iets mis gaat bij het demonteren. TNO heeft deze doorgerekend en de effectafstanden bepaald. Daardoor kan de overlast sterk worden verminderd en hoeven slechts enkele omwonenden rekening te houden met de werkzaamheden. Niemand hoeft te evacueren. [b]Ruimte voor de Rivier[/b] Voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer moet veel grond weg gegraven worden langs de IJssel. Het is bekend dat hier niet-geëxplodeerde explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn nu veertien bommen gevonden. Explosive Clearance Group (ECG) scant nu nog de plas noordelijk van de spoorbrug. Als laatste wordt ook de waterkom bij het IJsselhotel gecontroleerd. . Mogelijk worden er nog enkele bommen gevonden. [b]Twee soorten bommen[/b] Er zijn twee soorten bommen gevonden: Bommen die onschadelijk zijn, omdat de ontsteking niet op scherp staat en bommen die nog zouden kunnen exploderen. De eerste soort wordt opgehaald en afgevoerd. De tweede soort moet eerst onschadelijk gemaakt worden. [b]Demonteren[/b] Nu bijna alle bommen zijn opgespoord en beoordeeld op risico, wordt begonnen met het onschadelijk maken en afvoeren. Om de bommen die nog kunnen exploderen te kunnen afvoeren, moeten ze eerst worden gedemonteerd. Die fase is nu aangebroken. [b]Gereserveerde dagen[/b] Er zijn in overleg met Prorail zes dagen gereserveerd voor de ruimingen: zondag 10, 17 en 24 maart en zaterdag 13, zondag 21 en 28 april. De EODD verwacht drie dagen nodig te hebben. Er kan niet geruimd worden met hoog water en misschien heeft de EODD meer dan drie dagen nodig. De maandag vóór een ruimingsdag wordt steeds besloten of de ruiming doorgaat. [b]Geen treinverkeer[/b] Tijdens de werkzaamheden van de EODD worden de uiterwaarden en enkele straten afgezet en ligt het treinverkeer stil. Het fiets- en wandelpad over de spoorbrug is niet toegankelijk. Ook mag men niet over de IJssel varen in de buurt van de spoorbrug. Op iedere ruimingsdag zijn de werkzaamheden gepland van 8.00 tot 16.00 uur. [b]Overige bewoners Worp[/b] Bewoners van de Worp die op grotere afstand wonen, zullen merken dat bepaalde straten afgesloten zijn tijdens de ruimingen. [b]Geen visueel spektakel[/b] Tijdens de werkzaamheden zijn medewerkers van de EODD in het gebied aanwezig. Dat gebied is voor iedereen verder afgesloten. Ook op de IJssel zelf mag tijdens de werkzaamheden niet worden gevaren. Er vinden tijdens de werkzaamheden geen explosies plaats. Dat gebeurt pas nadat alle bommen zijn verwijderd en naar een locatie buiten de stad zijn vervoerd, waar ze op een later moment tot ontploffing worden gebracht. Er is dus niets te zien van de werkzaamheden. [b]Betrokken partijen[/b] De explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen al ruim zestig jaar in de uiterwaarden, maar ook op andere plekken in Deventer. Het onschadelijk maken is routinewerk en wordt altijd gedaan door de EODD. De gemeente is betrokken vanwege de openbare orde en veiligheid en de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe vanwege het feit dat zij het project Ruimte voor de Rivier realiseren. [b]Ruimte voor de Rivier[/b] Ruimte voor de Rivier Deventer wordt uitgevoerd door de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe en is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de grote rivieren in Nederland voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. [b]IJssel[/b] Langs de IJssel krijgt de rivier op acht plaatsen meer ruimte. Bij Deventer worden over een lengte van 10 kilometer in totaal zes grote nevengeulen gegraven. Deze geulen werken als ‘spitsstroken’ tijdens piekafvoeren op de rivier. Naast het vergroten van de waterveiligheid, biedt Ruimte voor de Rivier ook kansen voor natuurontwikkeling en extra recreatiemogelijkheden.
Provincie: