maandag, 24. juni 2013 - 15:08 Update: 03-07-2014 0:55

Ruwaard van Putten overgenomen door drie regionale ziekenhuizen

Spijkenisse

De drie ziekenhuizen Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, hebben in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en VGZ gezamenlijk besloten om de zorg in Voorne-Putten te continueren en te borgen.

‘De actuele situatie waarin het Ruwaard van Putten Ziekenhuis verkeert, vraagt om een gezamenlijke inzet om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg voor de inwoners van deze regio te garanderen’, laat het Maasstad Ziekenhuis maandagmiddag weten.

Het door deze partijen eerder voorgestelde zorgprofiel zal de leidraad zijn voor de toekomstige inrichting van de zorg in de regio Voorne-Putten. Voor dit zorgprofiel bleek al eerder steun van alle betrokkenen.

Zorgprofiel Spijkenisse Medisch Centrum
De drie ziekenhuizen hebben een duurzaam zorgprofiel geformuleerd, waarbij sprake is van een maandag t/m vrijdag ziekenhuis (zogenaamd “short stay”) met een uitgebreide poliklinische functie en een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor wat betreft planbare en doelmatige zorg.

De komende periode zal in overleg afgesproken worden op welke wijze en wanneer het functieprofiel van het nieuwe Spijkenisse Medisch Centrum zijn beslag gaat krijgen. Een goede en veilige overdracht van taken is daarbij een randvoorwaarde.

Verandering naar nieuw zorgprofiel in fases|
Er wordt door de drie ziekenhuizen benadrukt dat er voor de huidige patiënten van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis op dit moment  zo min mogelijk verandert. Alle geplande afspraken met de patiënten gaan zonder tegenbericht gewoon door.

De verandering richting het nieuwe zorgprofiel wordt in fases uitgevoerd. De drie ziekenhuizen werken de komende tijd dit vervolgtraject verder uit.

Naar verwachting is dit tussen de 4-6 weken afgerond. Alle betrokkenen zullen daarover uitgebreid worden geïnformeerd.

'De aanvraagprocedure bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) loopt', aldus het Maasstad  Ziekenhuis.