woensdag, 3. juli 2013 - 19:47 Update: 03-07-2014 0:55

Samenwerking politie en boas vraagt om duidelijke spelregels

foto van stadswacht | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Gerrit Kamp. voorzitter van de politiebond ACP, zegt dat er duidelijke spelregels en grenzen moeten worden gesteld als er een samenwerking komt tussen de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).

De ACP plaatst bovendien een kritische noot bij wat minister Opstelten zegt over de ruimere mogelijkheden voor gemeenten om medewerkers van particuliere organisaties in te huren als boa's. Van de Kamp: 'Particuliere beveiligers inhuren als boa geeft een zure bijsmaak aan het hele verhaal. De minister legt steeds de nadruk op het structureel vergroten en handhaven van de veiligheid in ons land, maar er is geen geld voor de politiesector. Hij wekt de suggestie dat het inhuren van boa's goedkoper is. Een verkeerde aanname. Deze groep moet immers ook onder andere een goede training/opleiding krijgen en worden uitgerust met een uniform en adequate geweldsmiddelen om het werk goed te kunnen uitvoeren. Het gaat om de kwaliteit van het werk en dat kost geld. Dat geldt net zo goed voor boa's als voor politiemensen.'
 

Provincie:
Blik op 112: