vrijdag, 5. april 2013 - 17:30 Update: 03-07-2014 1:00

Schadefonds komt gedupeerden Haren tegemoet

Schadefonds komt gedupeerden Haren tegemoet

Donderdag 21 maart heeft het Schadefonds informatiebijeenkomsten gegeven aan gedupeerden van de rellen in Haren. Tijdens deze bijeenkomsten is verteld waarom de Regeling tegemoetkoming schade openlijk geweld tot stand is gekomen, wie er voor de regeling in aanmerking komen en hoe gedupeerden een aanvraag kunnen indienen.

In totaal hebben tien gedupeerden de bijeenkomsten bijgewoond. Het blijkt dat verzekeringsmaatschappijen al veel schade hebben vergoed en een deel van de slachtoffers heeft geen behoefte aan een tegemoetkoming omdat zij beperkte schade hebben. De aanwezige slachtoffers waardeerden de persoonlijke benadering van het Schadefonds.

Gedupeerden die een aanvraag indienen krijgen allemaal eenzelfde tegemoetkoming. Deze bestaat uit de som van het totaal door daders betaalde bedrag, gedeeld door het aantal mensen dat een aanvraag heeft ingediend bij het Schadefonds. De uitkering is alleen nooit hoger dan de werkelijk geleden schade. Bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven zijn tot 4 april in totaal 13 aanvragen binnengekomen.

De regeling is bedoeld om een gebaar te maken: daders van openlijk geweld betalen voor hun vernielingen. Als het fonds niet was opgericht, dan hadden de slachtoffers niets ontvangen. Het bedrag in het fonds komt volledig ten goede aan de gedupeerden. Gedupeerden kunnen tot 15 april een aanvraag indienen.
 

Provincie: