donderdag, 22. augustus 2013 - 21:11 Update: 03-07-2014 0:53

Schaliegasboren op basis van broddelonderzoek is roekeloos

Schaliegasboren op basis van broddelonderzoek is roekeloos
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Milieudefensie vindt het roekeloos dat het kabinet Rutte groen licht wil geven voor het boren naar schaliegas in de Nederlandse bodem.

De gevaren zijn onvoldoende onderzocht in de studie waarop het kabinetsvoornemen – dat vandaag door RTL 4 naar buiten werd gebracht – wordt gebaseerd. Milieudefensie roept de Tweede Kamer, die naar verwachting in september een definitief besluit neemt, daarom op om het bestaande verbod op schaliegasboringen te verlengen. Samen met burgers, wetenschappers en andere tegenstanders worden acties voorbereid, onder meer rond het Kamerdebat over schaliegas. Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie: "Van begin af aan was duidelijk dat minister Kamp van Economische Zaken de zorgen van omwonenden, wetenschappers, milieuorganisaties en waterleidingbedrijven niet serieus neemt. Belangen van buitenlandse boorbedrijven als Cuadrilla wegen blijkbaar zwaarder dan schoon drinkwater en volksgezondheid. Het onderzoek waarop Kamp – en in navolging van hem het kabinet - nu zijn conclusie baseert is een slordige haastklus. Wij gaan het rapport grondig analyseren, maar op basis van de onderzoeksopzet en het gebrek aan draagvlak voor het rapport, kunnen we zeggen dat dit niet het onderzoek mag zijn waarop je zo'n belangrijk besluit mag baseren." Het kabinet concludeerde vandaag op basis van de in opdracht van minister Kamp uitgevoerde en inmiddels zwaar omstreden studie, onder leiding van ingenieursbureau Witteveen+Bos, dat de schaliegasboringen veilig zijn. Milieudefensie, gemeentes, provincies en bewonersorganisaties stapten eind juni uit de klankbordgroep die het onderzoek begeleidt. Zij hadden geen vertrouwen meer in de onafhankelijkheid van de opstellers, de onderzoeksmethoden en omdat het conceptrapport tegen eerder gemaakte afspraken in geheim werd gehouden. Het is uiteindelijk aan de Tweede Kamer om een definitief besluit te nemen over mogelijke boringen naar schaliegas. Milieudefensie roept Kamerleden op een verlenging van het voorlopig verbod (moratorium) op boringen naar schaliegas af te dwingen, zolang de risico's en de maatschappelijke kosten en baten niet fatsoenlijk in kaart zijn gebracht.
Provincie:
Tag(s):