dinsdag, 2. juli 2013 - 14:28 Update: 03-07-2014 0:55

Schippers stelt nadere eisen aan hoofdbehandelaarschap GGZ

Foto van vrouw met stress | Sxc
Foto: SXC
Den Haag

Per 1 januari 2014 wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden zijn van een hoofdbehandelaar in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook komt op de declaratie te staan wie de hoofdbehandelaar is, wat zijn beroep is en hoeveel tijd de hoofdbehandelaar en de medebehandelaren aan de cliënt besteden.

Er komt verder een limitatieve lijst van beroepen, alleen zorgverleners met een van die beroepen mogen hoofdbehandelaar zijn. Dit alles vergroot de kwaliteit, veiligheid en controleerbaarheid van de GGZ. Dit stelt minister Edith Schippers (VWS) in een brief die vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Schippers wil de inzichtelijkheid en controleerbaarheid van GGZ-behandelingen fors verbeteren. Het declaratiesysteem wordt aangepast, zodat helder wordt hoe lang (delen van) behandelingen geduurd hebben en welke type hulpverlener (hoofd- of medebehandelaar) de zorg daadwerkelijk heeft verleend. Onjuiste en te hoge declaraties worden hiermee voorkomen. Ook wordt zo inzichtelijk wie daadwerkelijk behandelt.

Categorie: