maandag, 28. oktober 2013 - 7:56 Update: 03-07-2014 0:50

Scholen moeten zorgen voor voldoende stageplekken

Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De PvdA-Kamerleden Tanja Jadnanansing en Mohammed Mohandis willen dat beroepsopleidingen hun leerlingen een stageplek geven en creatiever op zoek gaan naar een leerplek voor de leerlingen.

Nu is het nog zo dat er scholieren uitvallen omdat er geen stageplek voor hen te vinden is. De Kamerleden lopen met deze stellingname vooruit op de onderwijsbegroting die woensdag in de Tweede Kamer wordt besproken. Dit schrijft de Volkskrant maandag.

Jadnanansing zegt in de krant: 'Scholen moeten leerlingen beter helpen bij het zoeken naar een stageplaats en samen met andere partijen nog beter hun best doen om stageplaatsen te creëren. Ik wil dat elke scholier die aan een opleiding begint de garantie heeft stage te kunnen lopen om zo een diploma te kunnen behalen.' Maar zij vindt ook dat de overheid en de ondernemers mee moeten helpen met het creëren van meer stageplaatsen. Als het een school echt niet lukt om een stageplek te vinden, dan moet aan de leerlingen een vervangende praktijkopdracht worden aangeboden. Maar zo'n praktijkopdracht moet echt wel een uitzondering zijn.

Jongeren mogen niet de dupe worden van een tekort aan stageplaatsen of falende begeleiding  van scholen vindt Jadnanansing. Verder stelt zij in de krant: 'Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bij een tekort aan stageplaatsen niet onbeperkt studenten toelaten.' Ook minister Jet Bussemaker is deze mening toegedaan. Bussemaker zei daar eerder over: 'Roc's moeten echt veranderen, die moeten veel meer sturen op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. En niet meer alleen op het binnenhalen van zoveel mogelijk studenten.'

Afgelopen schooljaar vond 10 procent van de mbo'ers in een leer-werktraject geen leerwerkplek.

 

 

 

 

Provincie: