vrijdag, 29. maart 2013 - 10:15 Update: 03-07-2014 1:00

Scholieren dragen bij aan onderzoek RIVM

Scholieren dragen bij aan onderzoek RIVM
Foto: fbf

De Bilt - Een nieuwe groep HAVO en VWO scholieren is gestart met het GLOBE project, waarmee zij een bijdrage leveren aan internationaal wetenschappelijk onderzoek naar natuur en milieu.

Tijdens de oriëntatie- en trainingsdag van GLOBE Nederland trainden wetenschappers van KNMI, RIVM en Wageningen Universiteit docenten en leerlingen in het doen van metingen. Leerlingen tellen het aantal bodemorganismen, zoals wormen en insecten, en meten hoeveel CO2 geproduceerd wordt (bodemademhaling). De meetresultaten geven zij door aan de WUR en het RIVM. Wetenschappers gebruiken deze gegevens om betere kaarten en meetlatten voor de kwaliteit van de bodem te maken. Leerlingen hebben zelf ook toegang tot de data van alle GLOBE-scholen om te gebruiken voor opdrachten, presentaties en (profiel)werkstukken. GLOBE is het door Al Gore opgezette lesprogramma waarin leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in 111 landen samen met wetenschappers onderzoek doen naar natuur en milieu.

Provincie: