woensdag, 20. februari 2013 - 16:19 Update: 03-07-2014 1:02

School mag leerling die bangalijst maakte verwijderen

School mag leerling die bangalijst maakte verwijderen

Gouda - De Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden heeft in redelijkheid tot het besluit kunnen komen om een leerling die op school een bangalijst heeft opgesteld te schorsen en te verwijderen.

Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag woensdag bepaald. Dat de bangalijst niet in de openbaarheid is gebracht is hierbij niet relevant, aangezien de lijst in de directe omgeving van de leerling bekendheid heeft gekregen en tot onrust heeft geleid. [b]Meerdere incidenten[/b] De moeder van de leerling had gevorderd dat haar kind weer toegelaten zou worden tot de lessen. Die vordering is afgewezen. De stichting heeft de vrijheid om dit incident ernstig genoeg te achten voor de zware maatregel van schorsing en verwijdering van school. Dit geldt zeker in dit geval, waarin het incident niet op zich staat, maar is vooraf gegaan door een groot aantal meer en minder ernstige incidenten die tot sancties hebben geleid. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat de stichting in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen om de leerling te schorsen en te verwijderen. [b]Marginale toetsing[/b] De voorzieningenrechter kan het besluit van de stichting niet in volle omvang toetsen, maar aan de voorzieningenrechter komt slechts een marginale toetsing toe, in die zin dat beoordeeld dient te worden of het besluit van de stichting in redelijkheid kon worden genomen. De stichting heeft als onderwijsinstelling in beginsel de vrijheid om volgens haar ongewenst gedrag als zodanig te kwalificeren en te sanctioneren. De school mag daarbij eigen normen stellen. Ook niet strafrechtelijk gedrag van een leerling kan leiden tot schorsing of verwijdering.
Provincie: