dinsdag, 22. januari 2013 - 16:02 Update: 03-07-2014 1:04

Schooluitval in Noord Groningen blijft laag

Schooluitval in Noord Groningen blijft laag
Foto: Archief FBF.nl

De schooluitval in de regio Noord Groningen bedroeg in het schooljaar 2011-2012 206 leerlingen en daalde daarmee vergeleken met het schooljaar 2005-2006 (het peiljaar) met 37% en behoorde daarmee tot de top 3 van best presterende regio’s.

In het voortgezet onderwijs gaat het om een uitvalpercentage van 0,9%. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) maakte dinsdag 15 januari 2013 de voorlopige cijfers bekend. Landelijk zijn er 39 regio’s Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC). De regio Noord Groningen-Eemsmond – die bestaat uit de gemeenten Appingedam, Loppersum, Eemsmond, Winsum, Bedum, De Marne en Delfzijl als centrumgemeente - scoort voor het derde jaar op rij een top-drie positie ten aanzien van het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Over het schooljaar 2010-2011 werd een eerste plaats behaald en over het schooljaar 2009-2010 een tweede plaats. Dit rechtvaardigt de conclusie dat de regio Noord Groningen structureel op de goede weg is in de aanpak van voortijdig schoolverlaten.
Provincie: