dinsdag, 5. maart 2013 - 14:19 Update: 03-07-2014 1:02

Smokkel van cocaïne naar Europa is goed voor 34 miljard dollar

Smokkel van cocaïne naar Europa is goed voor 34 miljard dollar

Den Haag - Transnationale georganiseerde misdaad in Europa is een miljardenindustrie. Alleen al de smokkel van cocaïne naar Europa is goed voor zo'n 34 miljard dollar per jaar.

Ondanks de tegenmaatregelen die ook op Europees niveau zijn genomen, lijken de ernst en omvang van het probleem niet af te nemen. Daarbij komt dat er verschillende factoren zijn - de economische crisis, urbanisering en 'slum'-vorming, aanhoudende instabiliteit in delen van Afrika en Latijns Amerika - die de komende periode voedingsbodem van het probleem kunnen zijn. Verder verandert transnationale georganiseerde misdaad van aard. Criminele netwerken functioneren steeds minder volgens vaste patronen, en zijn daardoor moeilijker op te sporen. Tegen deze achtergrond is het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) nagegaan wat voor onderzoeksrichtingen zouden moeten worden opgenomen om de dreiging die uitgaat van transnationale georganiseerde misdaad tegen te gaan. De resultaten van deze analyse zijn vastgelegd in het vandaag verschenen rapport Detecting Elusive Criminals: Research for Tackling Europe's Grand Challenge of Transnational Organized Crime.
Provincie: