maandag, 15. juli 2013 - 18:53 Update: 03-07-2014 0:54

SP maakt zich zorgen om mammoet-klassen

Foto van leerling op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Vandaag las de SP dat de PO-Raad zich zorgen maakt over de klassen in het basisonderwijs die veel groter dreigen te worden doordat veel leraren ontslagen worden.

De SP deelt de zorgen om deze 'mammoet-klassen' en stelde daarom schriftelijke vragen aan het college. Josine Stroermann, SP-raadslid: 'Er worden honderden leerkrachten ontslagen vanwege de bezuinigingen. Klassen worden daardoor steeds groter en groter. In sommige gevallen tot wel 33 leerlingen per klas, onacceptabel!'

De SP wil weten van hoeveel scholen in Rotterdam de klassen groter worden en hoeveel leerlingen er in die klassen zitten. Twee weken geleden kwam tevens een rapport uit van de Algemene Rekenkamer waarin blijkt dat veel scholen nog niet klaar zijn voor de invoering van het passend onderwijs. Stroermann: 'Ik vraag me af of de scholen in Rotterdam wel klaar zijn voor de invoering van het passend onderwijsstelsel. Als de groepen groter worden, en er dus minder gespecialiseerde leerkrachten per klas zijn, vraag ik me af of de scholen dan wel daadwerkelijk passend onderwijs kunnen bieden.'

De SP vreest dat het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit wanneer door bezuinigingen leerlingen in grotere klassen komen te zitten, geen muziek- en gymles, geen remedial teaching meer krijgen. Maar ook wanneer er geen speciale klassen meer zijn voor leerlingen met een voorsprong of een achterstand. Stroermann: 'Ik vind echt dat het zeer onverstandig is om nog meer te bezuinigen op personeel. Als men de kwaliteit van de Rotterdamse scholen wil borgen en zelfs wil verbeteren, dan is bezuinigen op leerkrachten echt het domste dat je kan doen.'

Provincie:
Tag(s):