dinsdag, 5. februari 2013 - 10:24 Update: 03-07-2014 1:03

'Spannende week' voor leerlingen CITO-toets

'Spannende week' voor leerlingen CITO-toets
Foto: Archief FBF.nl

Dinsdag zijn zo'n 165.000 leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs aan de Cito-toets begonnen.

De toets wordt ook nog op woensdag en donderdag afgenomen. Dit jaar is er voor het eerst een speciale toets voor leerlingen die waarschijnlijk naar de laagste vmbo-niveaus gaan. Zij krijgen een zogeheten 'Eindtoets niveau'. Tot nog toe was deze toets alleen bestemd voor kinderen met een leerachterstand. Met deze toets wil het Cito voorkomen dat kinderen gedemotiveerd raken door de toets. Nog niet alle scholen bieden deze niveautoets aan. Voor de andere leerlingen geldt dat op basis van de Cito-toets en het advies van de school bekeken wordt welke vorm van vervolgonderwijs de leerling kan gaan volgen. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs zegt in de Telegraaf: "Voor de 165.000 leerlingen die dinsdag, woensdag en donderdag de Cito-toets maken, is het 'een spannende week'." Maar hij vindt dat het belang van de toets niet moet worden overdreven. "Het wordt voor leerlingen soms wel wat zwaarder gemaakt dan in mijn ogen nodig is, of goed is." Hij wenst alle kinderen uit groep 8 van de basisschool veel succes en kan zich best voorstellen dat de kinderen een beetje zenuwachtig zijn.
Provincie: