dinsdag, 26. februari 2013 - 10:14 Update: 03-07-2014 1:02

Staat start civiele procedure tegen KPN

Staat start civiele procedure tegen KPN

Den Haag - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties start een schadevergoedingsprocedure tegen KPN.

Het ministerie stelt dat KPN de aanbesteding voor vaste telefonie, die in 2010 werd gestart, heeft gehinderd door onrechtmatig handelen bij haar inschrijving. Hierdoor kon pas in 2012 definitief opdracht worden verleend, aan Tele2, voor een hoger bedrag dan de eerdere inschrijving van KPN. De staat (in dit geval de rijksoverheid en ruim honderd decentrale overheden) heeft hierdoor aanzienlijke schade geleden. Pogingen om de schade in der minne te regelen tussen het ministerie en KPN hebben niet tot overeenstemming geleid.
Provincie: