dinsdag, 3. december 2013 - 8:08 Update: 03-07-2014 0:47

Steeds meer mensen leven in armoede

Foto van lege spaarpot | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Uit het armoedesignalement dat het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag presenteren blijkt, dat de armoede in Nederland in 2012 fors is toegenomen.

En de opmars van de armoede lijkt vooralsnog ontstuitbaar. Volgend jaar zal zo'n 10 procent van de Nederlandse huishoudens onder de armoedegrens leven. Vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden onder de 65 zullen het in 2014 zwaar krijgen. Dit melden verschillende media dinsdag.

In 2012 kwamen er 152.000 armen bij wat de sterkste stijging is sinds de recessie uitbrak. Naar verwachting hebben volgend jaar 1,44 miljoen mensen niet genoeg inkomen om voldoende te kunnen voorzien in basisbehoeften als kleding, drinkwater, voedsel, goede huisvesting en gezondheidszorg. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland moesten er vorig jaar 664.000 (9,4 procent) rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit jaar steeg dat percentage naar 9,9 procent en in 2014 zal het op 10,1 procent uitkomen, zo verwacht het SCP.

In 2011 bevond bijna een kwart van alle huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens zich in één van de vier grote steden. Vooral in Amsterdam (15,4 procent), Rotterdam (14,9 procent) en Den Haag (14,0 procent) was het aandeel huishoudens met een laag inkomen hoog. Naast deze drie gemeenten bevat de top 10 onder meer ook Groningen (14,0 procent) en drie Zuid-Limburgse gemeenten, te weten Vaals (13,7 procent), Heerlen (13,0 procent) en Kerkrade (11,8 procent).

De economische crisis die in 2008 begon had aanvankelijk weinig invloed op het besteedbare inkomen van de Nederlandse huishoudens, maar vanaf 2011 begon de armoede snel toe te nemen. Werknemers die door de recessie hun baan verloren, kwamen na een periode in de WW in de bijstand terecht. Dit betekent vaak een dermate sterke inkomensdaling dat armoede op de loer ligt - zeker als de vaste lasten, zoals de hypotheek of de huur, nog zijn afgestemd op het veel hogere salaris. Daarnaast gingen door de dalende koopkracht ook steeds meer kleine zelfstandigen failliet. En veel ZZP'ers hadden minder inkomen omdat hun klanten bezuinigden op de uitgaven. Van de 348 duizend 'werkende armen' die Nederland telt, is een groot deel zelfstandig ondernemer.

Ook het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is sterk toegenomen. Armoede treft één op de tien kinderen, in totaal 384 duizend. Vijf jaar geleden waren het er 100 duizend minder. De meeste ouders van arme kinderen hebben laagbetaald werk. Ook leven steeds meer mensen in langdurige armoede. 381 duizend mensen zijn langer dan drie jaar arm. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de armere huishoudens geen geld heeft om financiële tegenvallers op te vangen. Ook voor het vervangen van versleten meubels is geen budget. Voor de helft van de groep mensen onder die lage inkomensgrens geldt dat ze zelfs geen geld hebben voor een weekje vakantie per jaar.

De onderzoeksbureaus verwachten dat de armoede in 2013 minder snel is toegenomen dan in 2012 en in 2014 zelfs iets zal afnemen. Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau in de Volkskrant: 'We verwachten dat belastingmaatregelen van het kabinet en loonstijgingen gunstig uitpakken voor de koopkracht.'

 

Provincie:
Tag(s):