dinsdag, 12. maart 2013 - 9:03 Update: 03-07-2014 1:01

Studenten Noorderpoort bieden handtekeningen aan

Studenten Noorderpoort bieden handtekeningen aan

Groningen - Dinsdag 12 maart overhandigden studenten van het Noorderpoort Diamantlaan samen met ROOD, jong in de SP handtekeningen aan hun directrice. Ze verzamelden deze handtekeningen omdat er veel problemen zijn op het MBO. ROOD-woordvoerder Martijn Poot: “De studenten kaarten al langer aan dat deze problemen er zijn, maar ze werden niet serieus genomen. Het wordt nu tijd dat er naar ze geluisterd wordt.”

ROOD-woordvoerder Martijn Poot: 'De studenten kaarten al langer aan dat deze problemen er zijn, maar ze werden niet serieus genomen. Het wordt nu tijd dat er naar ze geluisterd wordt.' Uit eerder onderzoek van ROOD bleek dat er veel mis is op het MBO. Studenten van het Noorderpoort hebben toen een eisenlijst opgesteld met de vijf belangrijkste eisen. Deze eisen zijn gratis printen, onderwijs op eigen niveau, duidelijke opdrachten, roosters op tijd bekend en respect. Na het overhandigen van de handtekeningen volgde een gesprek tussen de studenten en directrice. In dit gesprek is toegezegd dat alle eisen ingewilligd worden. 'Het is de taak van het Noorderpoort om te zorgen voor goed onderwijs. Studenten horen les te krijgen op hun eigen niveau, docenten dienen opdrachten goed uit te leggen en de toets roosters moeten langer dan een dag van tevoren bekend worden gemaakt,' aldus Poot. 'De studenten hebben er nu samen voor gezorgd dat ze serieus worden genomen. De toezegging van de eisen is een heel mooi succes.'
Provincie: