dinsdag, 14. mei 2013 - 15:07 Update: 03-07-2014 0:58

SZW: meer boetes en interventies dan verwacht

Foto van bouwvakker op steiger | Archief
Foto: archief
Den Haag

De Inspectie SZW is er in haar eerste jaar als nieuwe organisatie goed in geslaagd om haar beoogde resultaten te behalen. Het percentage handhavingsinterventies is naar aanleiding van inspecties bij alle wetten toegenomen en was hoger dan gepland. Ook het bedrag aan opgelegde bestuurlijke boetes (€ 42,5 miljoen) is toegenomen en beduidend hoger dan wat eerder was voorzien (€ 27,9 miljoen).

Dit komt vooral  door een aantal boetebeschikkingen met een groot aantal illegaal tewerkgestelde werknemers waarbij meerdere rechtspersonen waren betrokken. Deze hogere resultaten en daarvoor benodigde extra inzet hebben niet verhinderd dat de productieplanning grotendeels is gehaald. Het totaal aan inspecties, onderzoeken, rapportages en toetsen kwam daarbij op 27.473. Bij de werkzaamheden van de Inspectie bleek herhaaldelijk de meerwaarde van het gezamenlijk optreden van de in januari 2012 gefuseerde organisatieonderdelen.

De focus van de Inspectie op slecht presterende Brzo-bedrijven (Besluit risico zware ongevallen), die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, leidde in 2012 tot meer inzet van zware handha­vinginstrumenten. Ook is bij het toezicht op deze hoog risico-bedrijven meer onaangekondigd geïnspecteerd.

Verder heeft de Inspectie in 2012 in kaart gebracht in welke sectoren en bedrijfstakken vormen van zelfregulering aanwezig zijn. Daar waar de naleving daarbij op een aanvaardbaar peil lag, kon de Inspectie het aantal inspecties beperken en zich met name richten op toezicht op het systeem van zelfregulering. De Inspectie hield daarbij overigens wel de vinger aan de pols. Zo heeft de Inspectie extra aandacht besteed aan de Risico-inventarisatie en -evaluatie bij kleine bedrijven, omdat in het midden- en kleinbedrijf sprake was van verslechterende nale­ving van de arbozorg verplichtingen.

Provincie:
Tag(s):
szw