donderdag, 25. april 2013 - 21:35 Update: 03-07-2014 0:59

Teeven bij landelijke staking gevangenispersoneel

Foto van celdeur | EHF
Foto: EHF
Den Haag

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie was donderdag in Den Haag aanwezig bij een demonstratie tegen het masterplan voor de Dienst Justitiele Inrichtingen.

De staatssecretaris luisterde naar de actievoerders en sprak in een toespraak zijn waardering uit voor hun betrokkenheid en vakmanschap.

Staatssecretaris Teeven verzekerde de actievoerders dat hij zich zeer bewust is van de gevolgen die het masterplan heeft voor de DJI-medewerkers die erdoor worden geraakt. Ook zei de staatsecretaris dat hij 300 miljoen euro heeft uitgetrokken voor het begeleiden van medewerkers van werk naar werk. Hij wees de actievoerders er echter ook op dat bezuinigen noodzakelijk is, en dat de hele overheid fors moeten bezuinigen.

Het masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013-2018 moet leiden tot een structurele besparing van 340 miljoen euro bij DJI. Die besparing wordt onder meer gerealiseerd door versobering van detentieomstandigheden en grootschalig gebruik van meerpersoonscellen. Het plan voorziet ook in sluiting van justitiële inrichtingen. Zo'n 3700 medewerkers van DJI worden hierdoor geraakt.

Het plan ligt nu bij de Tweede Kamer. Teeven zei tijdens zijn toespraak dat hij geen onomkeerbare stappen zal zetten tot na de behandeling van het masterplan in de Tweede Kamer.

Provincie: