woensdag, 20. februari 2013 - 12:04 Update: 03-07-2014 1:02

Teeven breidt casemanagement uit naar slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Teeven breidt casemanagement uit naar slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven
Foto: Archief FBF.nl

- Ook slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven krijgen voortaan ondersteuning van een casemanager van Slachtofferhulp Nederland (SHN). Momenteel komen alleen nabestaanden van slachtoffers van moord of doodslag in aanmerking voor een casemanager. Casemanagers zijn professionals die een slachtoffer direct na het misdrijf begeleiden in het hele opsporings- en strafproces, juridische bijstand regelen, begeleiding bieden in het trauma- en verwerkingsverlies en fungeren als intermediair naar justitiële organisaties, werkgevers en uitkeringsinstanties.

Dat schrijft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag aan de Tweede Kamer in reactie op een meerjarige evaluatie van het casemanagement door Bureau Beke in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie. Uit deze evaluatie blijkt dat nabestaanden zeer tevreden zijn over deze hulpverlening op maat. Sinds 2010 liep al een proef casemanagement ook in te zetten voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Met de structurele uitbreiding is zo’n twee miljoen euro gemoeid. Onderzoek Tussen 2007 en 2012 hebben 62 nabestaanden, behorend bij 42 moord- en doodslagzaken, meegewerkt aan het onderzoek. Ze werden meermaals geïnterviewd en vulden vragenlijsten in die inzicht geven in hun psychisch functioneren en hun tevredenheid over het functioneren van het casemanagement. Het onderzoek laat op indringende wijze zien dat de misdrijven moord en doodslag voor nabestaanden op vrijwel elk terrein verregaande gevolgen hebben. Zo ervaren alle nabestaanden problemen op psychisch en emotioneel gebied. Maar ook de gevolgen op juridisch gebied zijn groot voor de nabestaanden. Hoewel de ervaringen met politie en Openbaar Ministerie over het algemeen positief zijn, maakt het feit dat het lang kan duren voordat een vonnis onherroepelijk wordt dat nabestaanden pas laat aan echte rouwverwerking toekomen. De hulpverlening die door casemanagers wordt geboden wordt door nabestaanden zeer hoog gewaardeerd. Vrijwel zonder uitzondering geven nabestaanden hun casemanager een cijfer tussen de acht en negen op een schaal van tien. De casemanager overtreft in ruime mate de verwachtingen van de nabestaanden wat betreft kennis, kwaliteit en beschikbaarheid. Nabestaanden geven daarbij aan dat het van belang is dat de casemanager zo snel mogelijk na het delict aanwezig is, zo weinig mogelijk wisselingen plaatsvinden en dat duidelijk is dat wat de casemanager precies voor nabestaanden kan betekenen. Sommigen geven aan meer behoefte te hebben aan contact en emotionele ondersteuning in de fase na de rechtszaak. Reactie staatssecretaris Teeven Het rapport laat zien dat het casemanagement voor nabestaanden grote meerwaarde heeft. Deze vorm van professionele hulpverlening tijdens en na het strafproces draagt verder bij aan de doelstelling uit het regeerakkoord de positie van slachtoffers verder te versterken. Ook sterken de gevolgen die moord en doodslag op nabestaanden hebben Teeven in de overtuiging dat er een taak voor de overheid is om nabestaanden en slachtoffers bij het verwerkingsproces te helpen en te ondersteunen.
Provincie: