woensdag, 10. april 2013 - 21:48 Update: 03-07-2014 1:00

Teeven: COA omvormen van ZBO naar agentschap

Teeven: COA omvormen van ZBO naar agentschap
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wordt op termijn omgevormd van zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) naar een agentschap. Ook wordt de raad van toezicht van het COA opgeheven. Dit schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het onderzoek ‘Verkenning ZBO-status COA’.

Een ZBO is een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar die niet direct onder het gezag van een ministerie valt. Door de omvorming naar een agentschap valt het COA straks onder directe verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. In de rapportage wordt onder meer geconcludeerd dat de sturing en samenwerking in de asielketen verbeterd kunnen worden als het COA een overheidsagentschap wordt. De ZBO-status van het COA wordt niet meteen geschrapt. De omvorming kan leiden tot meerkosten en verminderde personele flexibiliteit. De staatssecretaris wil de ZBO-status van het COA daarom handhaven tot hiervoor oplossingen zijn gevonden.

Opheffen raad van toezicht

Teeven volgt ook het advies uit de verkenning om de raad van toezicht van het COA op te heffen. Een raad van toezicht staat namelijk op gespannen voet met de ministeriële verantwoordelijkheid. Teeven wil deze wijziging zo spoedig mogelijk wettelijk vastleggen, maar de raad van toezicht niet  opheffen voor 1 januari 2015, omdat het COA zich momenteel in een reorganisatie bevindt, en omdat het departementaal toezicht zorgvuldig moet worden ingericht.

Visie op betere samenwerking in de asielketen

Volgens de rapportage kan de samenwerking in de asielketen kan nog verder worden verbeterd, maar biedt een fusie van het COA met de IND en DT&V op langere termijn meer perspectief. Staatssecetaris Teeven stelt dat eerst de kosten tegen de baten afgewogen moeten worden voor hierover definitief kan worden besloten.

Provincie:
Tag(s):
coa, zbo