maandag, 18. november 2013 - 9:47 Update: 03-07-2014 0:48

Teeven wil voor belangen kind maatregelen bij partnerdoding

foto van partnerdoding | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

Het belang van het kind, bij partnerdoding, moet voor het belang van de ouder gaan die een omgangsregeling wil. Dat schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Tweede Kamer. Teeven wil dat de rechter in dit soort gevallen eerst moet toetsen of dit contact met de ouder wel in het belang van het kind is. Om te zorgen voor een snelle en accurate hulpverlening is een protocol opgesteld. Daarnaast wil de staatssecretaris dat er meer onderzoek komt naar de gevolgen van partnerdoding op kinderen.

De gevolgen van partnerdoding voor kinderen zijn immens. Naast het psychologische hulpverlening, is het van belang dat deze kwetsbare groep kinderen de rust en stabiliteit vinden in hun omgeving om een begin te maken met de verwerking van het trauma. De confrontatie met de ouder is niet altijd in het belang van het kind in deze gevallen.

Staatssecretaris Teeven wil de wet daarom zodanig aanpassen dat de rechter altijd oordeelt of contact met de ouder in het belang van het kind is, nadat de Raad voor de Kinderbescherming hiertoe een verzoekschrift heeft ingediend. Daarnaast wil Teeven voorkomen dan de ouder al snel verzoeken indient voor een omgangsregeling met het kind, nadat de omgang is ontzegd door de rechter. Omdat de gerechtelijke procedure belastend kan zijn voor het kind en diens omgeving, wil Teeven in de wet een termijn van twee jaar opnemen waarbinnen de ouder niet ontvankelijk wordt verklaard indien hij contact zoekt.

Onder leiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben vier expertmeetings plaatsgevonden over de gevolgen van dergelijke gezinsdrama’s op kinderen. De uitkomsten van deze expertmeetings zijn verwerkt in een protocol, dat 1 december 2013 inwerking zal treden. Het doel van dit protocol is om een werkwijze te bepalen waarmee na partnerdoding binnen 24 uur in het voorlopige voogdij wordt voorzien, zodat kinderen zo snel mogelijk de gewenste professionele ondersteuning krijgen, in afstemming met de overige zorg die voor de nabestaanden ingezet wordt.

Tevens kondigde de staatssecretaris aan dat hij meer onderzoek zal laten doen naar de gevolgen van partnerdoding voor kinderen.

Provincie: