woensdag, 20. februari 2013 - 15:24 Update: 03-07-2014 1:00

Thuiskopieheffing in strijd met Europese regelgeving

Thuiskopieheffing in strijd met Europese regelgeving

Den Haag - Stichting de Thuiskopie mag niet op álle beeld- en geluidsdragers een thuiskopievergoeding heffen. Dit meldt rechtbank Den Haag woensdag.

De rechtbank Den Haag bepaalt dat de Stichting de Thuiskopie alleen een thuiskopievergoeding mag heffen op data-cd’s en dvd’s die bestemd zijn voor gebruik door natuurlijke personen voor het maken van een thuiskopie. Het huidige stelsel van thuiskopieheffing op alle data-cd’s en dvd’s, ongeacht of die voor consumenten of professionele gebruikers bestemd zijn, is in strijd met de wet. Stichting de Thuiskopie is in Nederland belast met het innen van de thuiskopieheffing als vergoeding voor auteursrechten. Zij daagde Imation, importeur en verkoper van optische dragers als data-cd’s en dvd’s, voor het niet afdragen van de thuiskopievergoeding over levering van blanco data-cd’s en dvd’s. De Haagse rechtbank stelt echter dat Imation geen vergoeding verschuldigd is voor de levering van data-cd’s en dvd’s aan professionele klanten. Ook al is er in het thuiskopiestelsel, bij de bepaling van de hoogte van de heffing voor data-cd’s en dvd’s meegerekend dat kan worden geheven over alle data-cd’s en dvd’s, op basis van Europese regelgeving is het alleen toegestaan een heffing te vragen voor dragers die door privépersonen worden gebruikt. De rechtbank stelt dat voorzover Imation in het verleden thuiskopievergoeding heeft afgedragen voor leveringen aan professionele partijen, verrekening met huidige openstaande bedragen is toegestaan. De rechtbank gelast beide partijen opnieuw voor de rechtbank te verschijnen om vast te stellen welke bedragen over en weer gevorderd mogen worden.

Categorie: