vrijdag, 1. maart 2013 - 10:44 Update: 03-07-2014 1:02

Tienersterfte sterk afgenomen sinds jaren 70

Tienersterfte sterk afgenomen sinds jaren 70

- In de laatste tien jaar overleden in Nederland gemiddeld per jaar 373 jongeren van 10 tot 20 jaar. Bijna de helft van hen overlijdt door een niet-natuurlijke dood, waarbij sterfte door een verkeersongeval het meest voor komt. Sinds de jaren 70 is het aantal overleden tieners met drie kwart afgenomen, vooral door minder dodelijke verkeersongevallen.

In de periode 2002-2011 overleden 3,7 duizend jongeren van 10 tot 20 jaar. Dat komt neer op gemiddeld 18,8 overledenen per 100 duizend tieners per jaar. Bijna de helft van deze sterfgevallen zijn jongens van 15 tot 20 jaar, gemiddeld 170 per jaar. Meisjes van 10 tot 15 jaar hadden in deze periode de laagste sterfte, gemiddeld 50 per jaar. Bijna de helft van alle sterfgevallen onder tieners in 2002-2011 had een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Voor jongens van 15 tot 20 jaar ligt dat aandeel op bijna 60 procent. Bij zowel jongens als meisjes gaat het dan meestal om een verkeersongeval. Jongere tieners overlijden vooral door een ongeval op de fiets, terwijl de oudere tieners overlijden door een ongeval op de bromfiets of in de auto. Onder de 15- tot 20-jarigen kwamen gemiddeld 38 gevallen per jaar van zelfdoding voor. Onder de jongere tieners was dit aantal veel lager, gemiddeld 7 per jaar.
Categorie: