dinsdag, 21. mei 2013 - 10:25 Update: 03-07-2014 0:57

TNO opent nieuw Cyber Security Lab CSL

foto van cyber | fbf
Foto: fbf
Delft

Vandaag opent TNO in het bijzijn van ruim vijftig experts op het gebied van Cyber Security uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen een nieuw Cyber Security Lab CSL. Dit Cyber Security Lab is optimaal ingericht om de uitdagingen in Cyber Security integraal en multidisciplinair aan te gaan.

TNO biedt met het CSL veelbelovende cyber-innovatieprojecten naast haar bestaande expertise nu ook de technische faciliteiten en een veilige werkruimte. In het CSL ontwikkelt TNO innovatieve oplossingen samen met relevante partijen om de digitale veiligheid op voorhand te verhogen en lessen te leren van actuele incidenten. Daarbij gaat de aandacht niet alleen naar de techniek maar ook naar de mens, de processen, de organisatie en de besturing.

De openingshandeling wordt in het bijzijn van Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid Dick Schoof, verricht door Jan Willem Kelder, lid van de TNO Raad van Bestuur. De opening bestaat uit een symbolische ‘hack’ door twee jongens van negen jaar. Ter gelegenheid van de opening, debatteren kennisexperts uit de gouden driehoek ‘kennis-overheid-bedrijven’ over het vertrouwen in het realiseren van een secure cyberspace en wat hiervoor nodig is.
 

TNO innoveert voor een Secure Cyber Space
TNO streeft naar een Secure Cyber Space die geen criminaliteit kent, veerkrachtig en bestand tegen verstoringen is. Een Cyber Space die innovatie, de economie én de nationale veiligheid bevordert. TNO draagt hier multidisciplinair en al experimenterend met kennis en innovaties aan bij. Het CSL, een flexibele basisvoorziening die naar behoefte verder uitgebreid zal worden, is daarbij een essentiële veilige cyberomgeving om samen stap voor stap naar volwassen oplossingen te komen. TNO doet dat samen met partners uit de overheid, andere kennisinstituten en het bedrijfsleven.
 

Preventieve oplossingen in plaats van incident based paniek
Als een van de eerste nieuw te starten projecten in het Cyber Security Lab zal TNO samen met FOX-IT de Cyber Incident Experience’’ ontwikkelen. Managing Director van TNO Defence, Safety & Security, Henk Geveke: “Hier moet het mogelijk worden om binnen twee tot zes weken een incident van een klant te reconstrueren. Die kan dat incident in al zijn facetten door alle direct betrokkenen herbeleven. Van zo’n ervaring leren om het de volgende keer voor te zijn, is direct te behalen winst”. Zo komen we weg uit de ‘incident based’ paniek.

Door systematische verzameling van feiten en cijfers uit eigen onderzoek en andere bronnen kunnen we een stap maken van incidenten naar ‘evidence based’ feiten en prognoses. Dit verschaft ons ook het inzicht aan welke innovaties aan de voorkant nodig zijn ter voorkoming van cyber incidenten.

Cyberhood Watch

Henk Geveke deed tijdens de bijeenkomst ook de oproep voor een Cyberhood Watch Initiatief, vergelijkbaar met Buurtpreventie. Geveke: “Als je burgers en ‘the power of the crowd’ effectief weet in te zetten voor cyber-preventie dan zou je veel kunnen winnen. Nog geen 1% procent cyber-criminelen maakt het nu voor 99% van de normale internetgebruikers moeilijk. Laten we onderzoeken of we dat kunnen omdraaien!”