donderdag, 14. maart 2013 - 22:08 Update: 03-07-2014 1:01

Uitkering Turkse weduwen met 40% verlaagd

Uitkering Turkse weduwen met 40% verlaagd

Amsterdam - De Amsterdamse bestuursrechter heeft het verzoek van vier weduwen om een voorlopige voorziening afgewezen. Dit meldt de rechtbank Amsterdam donderdag.

De vier vrouwen wonen in Turkije en ontvangen een nabestaandenuitkering conform de Algemene nabestaandenwet (Anw). Hun uitkering is per 1 januari met 40% verlaagd op grond van het zogenaamde `woonlandbeginsel'. Vanwege deze achteruitgang in inkomsten is door de vier vrouwen met spoed een beslissing aan de rechter gevraagd. Gezien het principiële en complexe karakter van de zaken lenen deze zich niet voor een rechtmatigheidsoordeel in een voorlopige voorziening. Daarom heeft de rechter de persoonlijk financiële situatie van de vrouwen afgewogen tegen het algemeen belang. Aangezien niet gebleken is dat de weduwen op korte termijn in een acute schuldenpositie komen te verkeren vindt de rechter het van belang dat het geschil behandeld wordt in een bodemprocedure waarin door drie rechters, in een meervoudige kame, naar de zaak kan worden gekeken.
Provincie: