maandag, 18. maart 2013 - 16:13 Update: 03-07-2014 1:01

'Uitvinding toilet redde de meeste levens'

'Uitvinding toilet redde de meeste levens'
Foto: Archief FBF.nl

Zwolle - De uitvinding van het toilet is de uitvinding waarmee de meeste levens zijn gered, meer dan de uitvinding van de penicilline.

‘Je behoeften doen op een toilet met aansluiting op riolering is in Nederland heel vanzelfsprekend, doordat waterschappen de kennis hebben van het zuiveren van afvalwater en de afvalwatertaak goed uitvoeren’, meldt het waterschap Groot Salland maandag. Maar dit is niet zo vanzelfsprekend in de rest van de wereld. Daarom hebben 17 waterschappen in Nederland in de week van 15 tot en met 21 maart rond de 200 gastlessen over waterzaken georganiseerd op basis- en middelbare scholen. Een eenvoudige en leerzame manier om waterbeheer, het belang van sanitatie en Wereldwaterdag onder de aandacht te brengen bij kinderen, jongeren en hun leerkrachten. [b]Gastles[/b] Tijdens de opmaat naar Wereldwaterdag hebben jongeren in heel Nederland les gekregen over sanitatie, geschiedenis van de waterschappen, structuur en taken van een de waterschap en werken bij een waterschap. Hans de Jong, lid dagelijks bestuur Waterschap Groot Salland: “Door het geven van gastlessen probeert Waterschap Groot Salland het belang van veiligheid, voldoende en schoon water te verspreiden onder de jeugd in dit gebied. Net als andere waterschappen dit doen in de rest van Nederland. De jeugd heeft immers de toekomst.” [b]Wereldwaterdag[/b] Teveel mensen sterven nog dagelijks, omdat ze geen toegang hebben tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Het aanpakken van mondiale waterproblemen is geen makkelijke taak. De mondiale waterproblemen zijn verbonden met andere demografische ontwikkelingen, zoals voedselschaarste, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en bodemdaling. De klimaatverandering, de demografische ontwikkelingen en de economische ontwikkeling hebben tot het besef geleid dat er structureel moet worden samengewerkt om de uitdagingen aan te kunnen pakken. In 1992 heeft de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Wereldwaterdag. Elk lid van de Verenigde Naties heeft toegezegd om het brede publiek te informeren over water en de mondiale waterproblematiek door het opzetten van concrete activiteiten passend binnen de nationale context.
Provincie: