donderdag, 31. januari 2013 - 11:46 Update: 03-07-2014 1:05

Utrecht bouwt verder aan parken en groene linten

Utrecht gaat in 2013 door met het aanleggen en verbeteren van parken en groene linten. Dit jaar starten projecten in onder andere Park Oog in Al, Park Voorveldse Polder en de Groene Kop langs de Eykmanlaan.

In het Maximapark komt op initiatief van bewoners een kleurrijke vlindertuin. Langs de Vecht, Kromme Rijn, het Amsterdam Rijn-kanaal en Merwedekanaal komen groene recreatieve routes. Deze maatregelen staan in het Meerjaren Groenprogramma 2013-2016, jaarsnede 2013, dat het college deze week heeft vastgesteld. Wethouder Mirjam de Rijk: "Met dit programma brengen we groen en recreatie dichter bij de bewoners, zodat zij er meer van kunnen genieten. De bewoners zelf worden hierbij betrokken, zoals de toekomstige bewoners van het Veemarktterrein bij het herinrichten van het Park Voorveldse Polder." Het Liesboschpark zal dit najaar voor intensief gebruik worden ingericht en voor Park Oog in Al wordt een nieuw plan gemaakt. Voor de wijken West en Binnenstad stellen we met de bewoners een wijkgroenplan op. Meer groen maakt de stad aantrekkelijker en zorgt ervoor dat bewoners hun omgeving beter gebruiken en meer waarderen. Andere maatregelen in 2013 zijn het planten van meer en grotere bomen in het Wilhelminapark, extra bomen langs de Churchilllaan en op verschillende pleinen in de stad. Utrecht gaat de stedelijke groenstructuur, de groene linten door de stad, verder versterken, net als de groene routes naar waardevolle groengebieden om de stad. Meer informatie over de projecten is te vinden op www.utrecht.nl/meerjarengroenprogramma. In 2012 zijn diverse grote groenprojecten gerealiseerd in het kader van het Meerjaren groenprogramma. Met de oplevering van de "Rooseveltboulevard" heeft Kanaleneiland een nieuw ingericht park langs het Amsterdam Rijnkanaal gekregen. Het Klokkenveld in Ondiep is omgevormd tot een buurtpark met veel speelruimte, het Marco Poloplantsoen in Kanaleneiland en Park Transwijk zijn voorzien van nieuwe beplantingen en verhardingen en in het Maximapark is een Japanse Tuin aangelegd. Aan de noordoostrand van de stad is het recreatiegebied Ruigenhoek (70 ha.) opgeleverd en opengesteld voor publiek. Van de groene linten, de verbindingen naar buiten, is de Visie Vechtoevers gereed en is de uitvoering in gang gezet voor aanleg van Fietsbrug de Gagel. Deze verbindt het park de Gagel in Overvecht direct met het Gagelbos. Afgelopen najaar is samen met woningcorporatie Portaal een 'icoonproject' groene gevels opgeleverd in Lunetten. Dit college heeft jaarlijks 2 miljoen euro extra uitgetrokken voor groen in de stad. Dankzij dit extra geld kunnen meer projecten worden uitgevoerd.
Provincie: