vrijdag, 12. april 2013 - 11:31 Update: 03-07-2014 0:59

UWV: Personeel in bouw nodig door vergrijzing

Foto van bouwvakker op steiger
Foto: archief
Amsterdam

Vanwege de vergrijzing in de bouw en de lage instroom uit bouwopleidingen zal na de crisis snel veel vraag ontstaan naar geschoold personeel. Dat blijkt uit de vandaag door UWV gepubliceerde sectoranalyse voor de bouw.

De bouw staat volgens UWV voor een dubbele uitdaging. Enerzijds moeten bouwbedrijven de huidige malaise zien te overleven met behoud van voldoende vakbekwaam personeel. Anderzijds dient de sector te zorgen voor een grotere aanwas van werknemers. In 2014 wordt naar verwachting het dieptepunt op de bouwarbeidsmarkt bereikt.

De samenstelling van de beroepsbevolking in de bouw is aan het kantelen. Het aantal jongeren neemt substantieel af, terwijl het aandeel ouderen toeneemt. Dit zorgt binnen enkele jaren voor een omvangrijke vervangingsvraag. De vraag naar personeel zal worden versterkt door een aantrekkende economie. UWV verwacht dat het aantal vacatures dat ontstaat in de bouw stijgt van circa 18.000 dit jaar naar gemiddeld 28.500 in de periode 2014-2017.

Provincie:
Tag(s):