dinsdag, 2. juli 2013 - 8:48 Update: 03-07-2014 0:55

UWV verwacht forse stijging uitkeringslasten

Foto van geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De uitkeringslasten voor de WW stijgen dit jaar fors. UWV verwacht dit jaar 1,4 miljard euro meer aan WW-uitkeringen uit te moeten geven dan vorig jaar.

Voor 2014 wordt voor de WW-uitkeringslasten een verdere stijging van 900 miljoen euro verwacht. De uitkeringslasten van arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn stabiel. Dit blijkt uit de Juninota 2013 waarin de ontwikkelingen van wetten en fondsen van UWV worden beschreven.

De voornaamste reden van de stijging van de uitkeringslasten van UWV is de economische crisis. Het aantal WW-uitkeringen gaat van 340.000 begin 2013 tot naar verwachting 440.000 eind 2014. Door een combinatie van stijgende lasten en werkgeverspremies die niet lastendekkend zijn, groeit het financiële tekort in de UWV-fondsen ondanks een overschot op de arbeidsongeschiktheids-fondsen naar 5,4 miljard euro eind 2013. Het tekort in het fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Categorie:
Tag(s):