dinsdag, 2. april 2013 - 13:21 Update: 03-07-2014 1:00

Veel variatie in Europese thuiszorg

Veel variatie in Europese thuiszorg
Foto: Archief FBF.nl

Utrecht - In opdracht van de Europese Commissie heeft het NIVEL de thuiszorg in 31 Europese landen in kaart gebracht. De studie toont aan dat beleidsmakers in de verschillende landen – ondanks grote verschillen in cultuur, beschikbare middelen en zorgsystemen – veel kunnen leren van elkaars aanpak en struikelblokken.

Thuiszorg heeft in de verschillende Europese landen een verschillende betekenis en doel, variërend van een vangnet voor mensen zonder familie tot een recht voor alle inwoners op zowel verpleging als huishoudelijke hulp zonder enige eigen bijdrage. In Bulgarije is thuiszorg bijvoorbeeld alleen toegankelijk in enkele gemeenten en daarbinnen alleen voor mensen die leven in schrijnende omstandigheden. In Griekenland is thuiszorg lang grotendeels door de Europese Unie betaald en lijkt er weinig van over te blijven nu die geldstroom opdroogt. En in Noordwest-Europa, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Nederland, is de thuiszorg uitgebreid georganiseerd, maar lopen de overheden tegen de grenzen van de financiering aan. NIVEL-onderzoeker Wienke Boerma: “In deze tijden van bezuiniging zijn de Noordwest-Europese landen niet meer zo vanzelfsprekend het voorbeeld voor landen die hun thuiszorg nog aan het opzetten zijn. Het is nu eerder zo dat die rijke landen, nu ze een stapje terug moeten doen, hun licht kunnen opsteken in landen waar de thuiszorg minder royaal is opgezet”

Provincie: