vrijdag, 22. februari 2013 - 17:25 Update: 03-07-2014 1:02

Verdubbeling Gooiseweg Zeewolde van start

Verdubbeling Gooiseweg Zeewolde van start

Zeewolde - De eerste werkzaamheden aan de baanverdubbeling van de Gooiseweg in Zeewolde starten woensdag 27 februari 2013 met het kappen van bomen langs de Gooiseweg. Dit heeft de provincie Flevoland vrijdag laten weten.

De daadwerkelijk baanverdubbeling gaat eind 2013 van start en duurt anderhalf jaar. Het gaat om een bomenrij van ongeveer 9 kilometer. De bomen worden afgevoerd en vermalen tot snippers voor in een biomassa centrale. Het aantal bomen wordt binnen Flevoland herplant. Het kappen duurt tot 15 maart. De weggebruiker heeft geen last van het kappen en afvoeren van de bomen. In het najaar van 2013 worden de werkzaamheden vervolgd met het aanleggen van de tweede baan en de vijf bruggen. [b]Werk met werk [/b] Provincie Flevoland maakt graag werk met werk. Zo zijn graafwerkzaamheden van start gegaan voor de nieuwe waterplassen in het Horsterwold. Dit zand wordt weer gebruikt om de baanverdubbeling van de Gooiseweg te maken. Er wordt 65.000 kuub zand opgegraven. Eerst wordt het bewaard in het Horsterwold, omdat het zand voor de aanleg van de tweede baan van de Gooiseweg vanaf oktober nodig is. [b]Horsterwold [/b] Sinds september 2011 werken provincie Flevoland en Staatsbosbeheer samen aan kwaliteitsverbeteringen in het Horsterwold. Dit voormalige productiebos wordt gedeeltelijk, ten westen van de Groenewoudseweg, opnieuw ingericht en beheerd als een halfopen boslandschap. Hierdoor wordt het bos nog aantrekkelijker voor de recreant en wordt de natuur gevarieerder en beter beleefbaar, bijvoorbeeld door de nieuwe waterplassen. De werkzaamheden worden eind 2013 afgerond.
Provincie: