dinsdag, 28. mei 2013 - 16:35 Update: 03-07-2014 0:57

Vergaande samenwerking Duitse en Nederlandse krijgsmacht

foto van duitsland | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Nederland en Duitsland gaan de bestaande militaire samenwerking verder uitbreiden. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Duitse ambtsgenoot Thomas de Maizière tekenden vandaag in Duitsland een intentieverklaring met dit voornemen.

Het meest in het oog sprekende voorbeeld van intensievere samenwerking is de integratie van 11 Luchtmobiele Brigade en de Duitse Division Schnelle Kräfte (DSK). Laatstgenoemde eenheid wordt in 2014 in Duitsland opgericht. Het is de bedoeling de Nederlandse en Duitse eenheden te integreren om zo onder meer te komen tot dezelfde werkwijze en gemakkelijker inzet. Een gemeenschappelijk stafelement gaat de eenheid vanuit Duitsland aansturen. Wel blijven de troepen gelegerd op hun huidige locaties.

Cruciaal belang

Tijdens de Berlin Strategy Conference, een initiatief van een belangen organisatie voor de Duitse defensie-industrie, sprak Hennis over het grote belang van meer Europese militaire samenwerking. “Niet alleen laat de financiële crisis ook de komende jaren zijn sporen na. Maar ook om te voorkomen dat Europa irrelevant wordt en om de Verenigde Staten als onmisbare veiligheidspartner te behouden. Om al deze redenen is het zaak dat we meer verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen veiligheid. We moeten ons deel bijdragen, inclusief de risico’s, en dat kan alleen door samenwerking.”

Moed, leiderschap en betrokkenheid

Ze hield haar publiek voor dat er geen Europese krijgsmacht of NAVO-leger komt. “Wat we wel nodig hebben is moed, leiderschap en betrokkenheid op de lange termijn. Dit vraagt om politieke én militaire samenwerking. Je hebt legers nodig die volgens dezelfde standaarden opereren en militaire leiders die elkaar kennen. Ik moet zeggen dat onze krijgsmacht zich hier al opvallend goed bewust van is. De meeste obstakels vinden we op politiek niveau. Daarom ook beschouw ik deze intentieverklaring van het allergrootste belang.”

Grondgebonden lucht- en raketverdediging

Naast de integratie van de luchtmobiele brigade met de Duitse DSK, breiden ook de zogenoemde grondgebonden lucht- en raketverdedigingseenheden de samenwerking uit. De bestaande initiatieven bestaan al jaren en vloeien voort uit het gebruik van hetzelfde (Patriot)systeem en de gezamenlijke inzet daarvan, bijvoorbeeld nu in Turkije. Ook hier komt op termijn een gezamenlijke staf die de verdedigingseenheden aanstuurt.

Samenwerking Onderzeedienst

Vanwege schaalvoordelen en het behoud van schaarse kennis op het gebied van onderzeebootbouw zoeken Nederland en Duitsland op tot gebied toenadering tot elkaar. En zowel voor laatstgenoemde initiatief als de andere voorbeelden geldt dat samenwerking leidt tot effectievere inzet van schaarse en dure capaciteiten en middelen. Opleidingen en trainingen worden gezamenlijk gevolgd en de landen gaan elkaars opleidingsfaciliteiten gebruiken.

Tijdens het werkbezoek spraken De Maizière en Hennis ook over de situatie in Syrië en de gezamenlijke operaties in Turkije en Afghanistan, de Patriot-missie en de politietrainingsmissie in Kunduz.

Provincie: