woensdag, 20. maart 2013 - 22:58 Update: 03-07-2014 1:01

'Verpleegkundigen ook medicijnen laten voorschrijven'

'Verpleegkundigen ook medicijnen laten voorschrijven'
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - Als verpleegkundigen ook de mogelijkheid krijgen om geneesmiddelen voor te schrijven, kan dat voor zorgverleners en patiënten de zorg makkelijker en efficiënter maken, aldus Bruins Slot van het CDA.

Het gaat hier onder andere om verpleegkundigen met deskundigheid op het gebied van diabetes. Het verstevigt het beroep van verpleegkundigen, en zorgt voor efficiënte en effectieve zorg. Het CDA ziet deze bevoegdheid voor verpleegkundigen liever vandaag dan morgen komen en dacht dat alle seinen op groen stonden. Het is dan ook verbazingwekkend, dat de vragen die onder andere het CDA op 16 november 2012 aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesteld heeft nog steeds niet beantwoord zijn. De minister heeft eind december gezegd dat ze meer tijd nodig heeft, maar daarna is het oorverdovend stil gebleven. Hanke Bruins Slot benadrukt: 'Ik ga de minister om opheldering vragen. Zo komt innovatie in de gezondheidszorg tot stil stand.'
Provincie: