maandag, 11. februari 2013 - 14:03

Vervanging brug Drentsche Aa

Zuidlaren/Tynaarlo

De provincie Drenthe heeft belangrijke verbeteringsplannen voor het beekdal van de Drentsche Aa tussen Zuidlaren en Tynaarlo.

'Aanleiding is de vervanging van de brug over de Drentsche Aa in de provinciale weg N386. We willen dit moment ook benutten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en recreatieve beleving rondom de brug', aldus gedeputeerde Henk Brink.

Inloopavond
Maandag 25 februari vindt een inloopavond plaats over werkzaamheden aan en rond de provinciale weg N386 (Zuidlaarderweg) tussen Tynaarlo en Zuidlaren.

Het gaat bij deze inloopavond over de vervanging van de brug over de Drentsche Aa en aanpassingen aan de kruising bij de spoorwegovergang
Tynaarlo. Belangstellenden kunnen informatie krijgen over de plannen, die de provincie Drenthe uitvoert van circa mei tot en met september 2013.

Tijdens de werkzaamheden aan de brug komt er een tijdelijke brug ten noorden van de bestaande brug te liggen, zodat er weinig verkeershinder ontstaat. Bij de spoorwegovergang zullen kortdurende verkeersmaatregelen worden toegepast.

De provincie Drenthe stelt omwonenden en andere belangstellenden graag in de gelegenheid kennis te nemen van de verbeteringsplannen. De inloopavond vindt plaats tussen 17.00 en 19.00 uur in restaurant Perron 3, Zuidlaarderweg 14, 9482 TW Tynaarlo. Medewerkers van de provincie zijn dan aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Provincie:
Tag(s):