woensdag, 15. mei 2013 - 14:51 Update: 03-07-2014 0:58

Vier van de acht kopschoppers vervolgd

Foto van rechtbank wetboek strafrecht | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Eindhoven

Uiteindelijk vier verdachten, van het geweldsmisdrijf op de Vestdijk in Eindhoven op 4 januari 2013, zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Dit meldt de officier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Brabant woensdagmiddag.

Vervolging
Op  14 mei jl. heeft het Hof van Cassatie in België het cassatieverzoek van de 19-jarige verdachte behandeld. Het Hof van Cassatie heeft besloten dat deze verdachte moet worden overgeleverd aan Nederland. 

Dit betekent dat de verdachte binnen 10 dagen aan Nederland wordt overgeleverd, waarna hij zo spoedig mogelijk voor de rechter-commissaris zal worden geleid. Het Hof van Cassatie in België behandelt op 28 mei het cassatieverzoek van de 17-jarige verdachte. Ook deze verdachte zal zich op enig moment moeten verantwoorden voor de rechter.

Regiezitting
Op 13 mei jl. vond een regiezitting plaats van twee verdachten van het geweldsmisdrijf. De twee verdachten betreffen een 15- en 17-jarige verdachte. Tijdens deze zitting heeft de advocaat van de 17-jarige verdachte het verzoek aan de rechtbank gedaan  om de twee Belgische hoofdverdachten door de rechtbank te laten horen. Dit verzoek is door de rechtbank toegewezen. Nadat de getuigen zijn gehoord, zal een inhoudelijke behandeling plaatsvinden. 

Vier overige verdachten niet vervolgd
De officier van justitie heeft besloten de vier overige verdachten van het geweldsmisdrijf niet verder te vervolgen. Het gaat om een inmiddels 17-jarige en 19-jarige man, alsmede twee 18-jarige mannen. Allen zijn zij woonachtig in Turnhout (B). 

Het politieonderzoek heeft uitgewezen dat deze vier personen niet actief hebben deelgenomen aan de geweldpleging door middel van fysiek of verbaal geweld. Er is niet gebleken dat ze op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de geweldpleging. 

Het enkele feit dat deze vier personen voorafgaand aan de geweldpleging tot dezelfde groep behoorden is geen reden om hen voor de latere geweldpleging te kunnen vervolgen. 

Tonen beelden
Op 4 januari 2013 vond de geweldpleging op de Vestdijk in Eindhoven plaats, waarbij een 22-jarige man ernstig werd mishandeld. De geweldpleging is gefilmd door camera's van de gemeente Eindhoven. Deze beelden heeft de politie bekeken en de politie is een onderzoek gestart.  

Nadat bleek dat de politie op geen andere manier de verdachten op het spoor kon komen is besloten de hulp van burgers in te roepen en de beelden van de geweldpleging te tonen via het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Nadat de beelden waren getoond, hebben zich kort daarna drie personen gemeld bij de politie in Eindhoven. Eén van deze personen is de inmiddels 17-jarige man tegen wie geen strafvervolging wordt ingesteld.  De andere twee personen die zich hebben gemeld stonden op 13 mei 2013 op de regiezitting.

Europese arrestatiebevelen (EAB's)
De politie in België heeft op verzoek van de politie in Eindhoven destijds vijf verdachten aangehouden. De officier van justitie heeft in eerste instantie de Belgische overheid gevraagd de vijf verdachten over te leveren, zodat het volledige onderzoek op korte termijn door het politieteam in Eindhoven kon worden gedaan.

Omdat de overlevering niet op korte termijn kon plaatsvinden, zijn op verzoek van de Nederlandse autoriteiten de vijf verdachten door de Belgische politie gehoord. Op basis van deze afgelegde verklaringen heeft het Openbaar Ministerie uiteindelijk twee van de vijf EAB's doorgezet.

UIit het onderzoek bleek dat drie verdachten geen actieve bijdrage hebben gehad aan de geweldpleging. Dit zijn de overige drie verdachten waartegen ook geen strafvervolging is ingesteld. Hun zaak wordt geseponeerd.