woensdag, 10. juli 2013 - 9:44 Update: 03-07-2014 0:55

Vliegtuigbom gevonden tijdens graafwerkzaamheden

Vliegtuigbom gevonden tijdens graafwerkzaamheden
Foto: Archief FBF.nl

De Gasunie is dinsdagavond bij graafwerkzaamheden aan het Noordeinde in Moerkapelle op een Engelse vliegtuigbom. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) stelde na onderzoek vast dat er geen direct gevaar is. In de directe omgeving staan geen woningen. De graafwerkzaamheden zijn direct stopgezet.

Na het aantreffen van de bom is de EOD ter plaatse gekomen om de situatie te beoordelen. Zij stelde vast dat het gaat om een Engelse 500-ponder vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom ligt in een weiland in de nabijheid van diverse pijpleidingen, de spoorlijn Den Haag – Utrecht en de rijksweg A12. De locatie is door de politie afgezet.

Maatregelen
Gezien de complexe omgeving vond dinsdagavond overleg plaats tussen de Gasunie, gemeente, brandweer, EOD en de politie. Tijdens dit overleg is afgesproken dat alle partners maatregelen gaan voorbereiden om de vliegtuigbom op een veilige wijze te kunnen demonteren, zodat de bom vervolgens kan worden verplaatst en op een veilige locatie tot ontploffing kan worden gebracht. Woensdagmiddag 10 juli komen de partners opnieuw bijeen en wordt het tijdstip van demontage en de bijkomende maatregelen vastgesteld.

Provincie:
Blik op 112: