maandag, 8. april 2013 - 14:30

Voorlopig geen Schaliegasboringen in Gelderland

Arnhem

Provinciale Staten hebben zich op 20 maart uitgesproken tegen de winning van schaliegas in Gelderland.

'Een nipt aangenomen motie van GroenLinks, SP en ChristenUnie zorgt ervoor dat de provincie vooralsnog niet meewerkt aan plannen voor de boringen van schaliegas', meldt GroenLinks maandag.

De drie partijen wilden niet dat de provincie op gaat meewerken aan de plannen om gas uit diepere aardlagen te winnen en om dit verder uit te werken in de omgevingsvisie, waarin onder andere het ruimtelijke beleid van de provincie voor de komende jaren wordt vastgelegd.

De provincie speelt een rol bij mogelijke plannen voor schaliegaswinning omdat het provinciebestuur een advies moet uitbrengen aan de minister van Economische Zaken.

SP Statenlid Alex Mink: "Er is veel onduidelijkheid over de gevolgen van de winning van schaliegas. Enkele bedrijven zijn in de Verenigde Staten en Engeland bezig met het winnen van schaliegas en in Nederland zijn enkele zogenaamde concessiegebieden aangewezen waarop bedrijven een bod kunnen uitbrengen.

Schaliegaswinning heeft forse milieugevolgen. Zo bestaat er het risico op verstoringen van de bodem, is er veel water nodig voor de gaswinning en kan het grondwater vervuild raken."

In de motie, ingediend door Groenlinks, SP, CU en met steun van de PvdA, PvdD, SGP en D66 aangenomen, spraken de staten zich in meerderheid uit dat de winning van onconventionele gassen zoals schaliegas niet past in de Gelderse visie op duurzaam gebruik van de ondergrond.

De staten willen meer duidelijkheid krijgen over de consequenties van schaliegaswinning. Deze uitspraak wordt in principe opgenomen in de omgevingsvisie. De motie verzoekt bovendien Gedeputeerde staten om dit onder de aandacht te brengen van de minister van Economische Zaken en de leden van de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):