vrijdag, 15. maart 2013 - 17:10 Update: 03-07-2014 1:01

Vrijspraak Schipholbrand definitief

Vrijspraak Schipholbrand definitief

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie (OM) stelt in de zaak tegen de verdachte van de Schipholbrand geen cassatie in bij de Hoge Raad. Het arrest biedt volgens het OM onvoldoende aanknopingspunten voor een kansrijk cassatieberoep.

Het Gerechtshof Den Haag sprak verdachte op 1 maart jl. vrij. Het hof acht niet bewezen dat de verdachte opzettelijk brand heeft gesticht in de zin dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat door zijn handelen - het wegschieten vanaf zijn bed van een smeulend shagje in de richting van lakens en toiletpapier aan het voeteneind van dit bed - brand zou ontstaan. Ook schuld in strafrechtelijke zin aan het ontstaan van de brand acht het hof niet bewezen, al merkt het hof het handelen van verdachte wel aan als ‘onvoorzichtig'. De afgelopen twee weken heeft het OM het arrest uitgebreid bestudeerd. Ondanks dat het OM zich niet kan vinden in de vrijspraak, biedt de uitspraak onvoldoende juridische aanknopingspunten om beroep in cassatie in te stellen. De Hoge Raad kijkt uitsluitend of het recht juist is toegepast dan wel of de procedures op de juiste wijze zijn gevolgd. Het hof is tot de vrijspraak gekomen door waardering van het bewijsmateriaal. Hetzelfde bewijsmateriaal leende zich eerder wel voor een veroordeling, zowel door de rechtbank Haarlem als door het hof Amsterdam. Bewijswaardering is echter voorbehouden aan de feitenrechter en biedt geen aanknopingspunt voor cassatie. Ook heeft het hof de vrijspraak voldoende en niet onbegrijpelijk gemotiveerd. Ook op dat punt ziet het OM geen aanknopingspunt om in cassatie te gaan. De vrijspraak van verdachte wordt door het niet instellen van cassatie onherroepelijk.
Provincie: