maandag, 3. juni 2013 - 11:16 Update: 03-07-2014 0:57

VU maakt Deltaplan voor New York

foto van New York | Erik de Leede
Foto: Erik de Leede
Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft samen met de prestigieuze instituten MIT en de universiteit van Princeton een Deltaplan opgesteld dat New York moet beschermen tegen zware orkanen en stormen.

Het plan is zo opgesteld dat de stad wordt beschermd tegen een groot aantal risicovolle toekomstscenario’s, zoals extreme zeespiegelstijging van een meter, zwaardere stormen en een bevolkingsgroei van één miljoen meer mensen in kwetsbare gebieden.

Ravage Sandy
Orkaan Sandy heeft verleden jaar enorme schade aangericht. De schade in de stad New York was ongeveer 25 miljard dollar, terwijl de totale schade in de staten New York en New Jersey meer dan 62 miljard dollar bedroeg. Tijdens de orkaan zijn ongeveer 30.000 huizen totaal verwoest. Door uitval van de elektriciteit zaten miljoenen mensen zonder stroom en moest de beurs van Wallstreet enkele dagen sluiten. Meer dan zeven metro- en autotunnels liepen onder water, waardoor miljoenen mensen dagen niet naar hun werk konden. Hoewel de stad voortvarend te werk is gegaan met de opruiming, zal de wederopbouw en de ontwikkeling van beschermingsmaatregelen nog jaren duren.

Kosten Deltaplan
In een uitgebreide kosten-batenanalyse zijn de kosten van zes alternatieve plannen uitgerekend, waarin is bekeken in hoeverre elk plan het overstromingsrisico verlaagt. Binnen de plannen zijn typisch Nederlandse oplossingen bekeken zoals dijken, stormvloedkeringen en het opspuiten van zandstranden. Ook is veel aandacht gegeven aan versterkende maatregelen, zoals het ophogen van individuele huizen, het afsluiten van metrotunnels en het aanscherpen van het verzekeringssysteem. Een plan met deltawerken zoals in Zeeland zou tussen de vijftien en 21 miljard dollar gaan kosten. De economisch meest kosteneffectieve oplossing is een tussenoplossing, waarin bouwschriften worden aangescherpt door nieuwe huizen verder op te hogen en waarin kwetsbare infrastructuur zoals elektriciteitscentrales, tunnels en waterzuiveringsinstallaties worden beschermd met kleine dijken. Stranden en duinen worden opgespoten tot een veilige hoogte boven zeeniveau. Hoewel de kosten van deze variant het laagste zijn van de alternatieven, bedraagt deze variant nog altijd twaalf miljard dollar.

Mogelijkheden voor Nederland
Het VU-onderzoeksrapport verschijnt tegelijkertijd met het moment dat de burgemeester van New York bekend maakt hoe de stad minder kwetsbaar gemaakt kan worden. Het rapport geeft hiervoor feitelijk de wetenschappelijke onderbouwing en is uitvoerig met de City of New York besproken. Hoogleraar Risk insurance and water management  Jeroen Aerts: “Door de omvang van de schade van Sandy staat men open voor Nederlandse oplossingen, zoals kleine dijken om infrastructuur heen en periodiek opspuiten van stranden. Dit zijn dure oplossingen, maar als je kijkt naar het economische belang van de stad, dan laat onze analyse zien dat deze investeringen economisch rendabel zijn”. Deze aanbevelingen bieden tal van arbeidsmogelijkheden voor de Nederlandse watersector.
 

Categorie:
Tag(s):