woensdag, 6. februari 2013 - 12:49 Update: 03-07-2014 1:03

VU-opleidingen krijgen bijzonder kwaliteitskenmerk

VU-opleidingen krijgen bijzonder kwaliteitskenmerk
Foto: Archief FBF.nl

De bacheloropleiding Science, Business & Innovation en de minor Entrepreneurship van de Vrije Universiteit Amsterdam krijgen als eerste en voorlopig enige in Nederland en Vlaanderen het Bijzonder kwaliteitskenmerk ‘Ondernemen’.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) kent de kenmerken toe omdat de opleidingen speciale aandacht besteden aan ondernemen en studenten een grondige basis bieden op het gebied van ondernemen. Het is voor het eerst dat de NVAO een Bijzonder kwaliteitskenmerk ‘Ondernemen’ toekent. Het kenmerk is een aanvulling op de reguliere accreditatie. De NVAO heeft hiervoor een pilot uitgevoerd waarin 11 aanvragen zijn beoordeeld van in totaal zeven Nederlandse en drie Vlaamse kennisinstellingen voor hoger onderwijs. Van de beoordeelde aanvragen krijgen alleen de twee onderwijsonderdelen van de VU het kenmerk toegekend. [b]Science, Business & Innovation[/b] De opleiding Science, Business & Innovation is een mix waarin natuur-, bedrijfs- en sociale wetenschappen zijn geïntegreerd. Studenten leren natuurwetenschappelijke vindingen begrijpen en beoordelen op potentie en waarde voor de samenleving en wat er voor nodig is om zo’n vernieuwing in de markt te zetten. De NVAO oordeelt onder meer dat de docenten goed gekwalificeerd zijn en voldoen aan het ondernemersprofiel. Ook over de afstudeerstage van de opleiding is men erg te spreken. [b]Entrepreneurship[/b] In de minor Entrepreneurship bestuderen studenten ondernemerschap als sociaaleconomisch en cultureel fenomeen. De aandacht is daarbij vooral gericht op het versterken van het ondernemerschapsklimaat en het ontwikkelen van ondernemend gedrag. Volgens de NVAO leidt dit tot een opleiding met een originele invalshoek en een uitdagend onderwijsconcept. De docenten beschikken over diepgaande academische kennis op relevante deelgebieden en hebben daarnaast voldoende ervaring met (het proces van) ondernemen. De NVAO heeft voor beide opleidingen ook aanbevelingen gedaan. De opleidingen gaan hiermee aan de slag en hopen daarmee de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren.
Categorie: