woensdag, 30. oktober 2013 - 12:27 Update: 03-07-2014 0:49

VVD wil alleen academici in bovenbouw VWO

Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Als het aan de VVD ligt staan er in 2020 alleen nog maar wetenschappelijk opgeleide leraren voor de vwo-klas in de bovenbouw. Dit meldt de partij op de site.

'Scholen die voorbereidend wetenschappelijk onderwijs geven, doen het stempel 'vwo' eigenlijk tekort als er geen universitair opgeleide docent voor de klas staat'. volgens Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg. 'Wie kan leerlingen nu beter voorbereiden op de wetenschap dan de ervaringsdeskundigen zelf', vraagt hij zich af.

Leraren vervullen een sleutelrol binnen het onderwijs. De onderwijskwaliteit staat of valt met de leraar voor de klas. Momenteel voldoet 1 op de 5 leraren niet aan één van de basisvaardigheden in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt 25% van de lessen zelfs door onbevoegde leraren gegeven. In het regeerakkoord en nationaal onderwijsakkoord is een reeks van maatregelen genomen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Zo wordt er vooraf gecontroleerd of iemand geschikt is voor de lerarenopleiding, zorgt het lerarenregister ervoor dat onbevoegde leraren verdwijnen en wordt nascholing verplicht.

Dit zijn aanzienlijke verbeteringen volgens Duisenberg, maar het kan wat hem betreft niet ver genoeg gaan. Momenteel is 60 procent van de docenten in de bovenbouw van het vwo universitair geschoold. Duisenberg wil dat percentage opkrikken naar 100 procent. Dat is volgens hem ambitieus, maar haalbaar. ,,Willen we van een 6 naar een 8 in het onderwijs, dan zullen we over de gehele linie de lat hoger moeten leggen. In het VWO staan steeds minder academisch opgeleide leraren voor de klas. Dit zijn harde feiten die we onder ogen moeten zien. Het heeft directe gevolgen voor de keuzes die leerlingen uiteindelijk maken. Een leraar die zelf kennis heeft gemaakt met de materie, wijze van lesgeven en het doen van onderzoek op een universiteit, kan het enthousiasme voor wetenschappelijk onderwijs beter overbrengen dan een leraar die een universiteit slechts van naam kent.”

'Het vergt niet alleen strengere aanscherpingen van de opleidingen vooraf, maar ook na- en bijscholing van de zittende leraren. In het onderwijsakkoord zijn afspraken gemaakt hiervoor tijd en ruimte vrij te maken', aldus Duisenberg. Tijdens de behandeling van de OCW-begroting zal Duisenberg staatsecretaris Dekker vragen om werk te maken van het voorstel en 100% academici in 2020 voor de vwo-bovenbouwklas tot doel te stellen.

Provincie:
Tag(s):