donderdag, 14. maart 2013 - 15:36 Update: 03-07-2014 1:01

Waarnemend burgemeester voor gemeente Haren

Waarnemend burgemeester voor gemeente Haren

Haren - De commissaris van de koningin heeft donderdag met de fractievoorzitters van de gemeente Haren gesproken over de ontstane situatie na de ontslagaanvraag van burgemeester Bats. Tijdens het overleg is afgesproken dat de commissaris zo snel mogelijk een waarnemend burgemeester zal benoemen voor een periode van twee jaar.

De periode van twee jaar is overeengekomen omdat de verwachting is dat de uitwerking van het rapport 'Grenzeloos Gunnen' van de visitatiecommissie in die periode verder zal zijn uitgekristalliseerd. De visitatiecommissie heeft onlangs geadviseerd over de bestuurlijke toekomst van gemeenten in de provincie Groningen. Binnen 10 dagen voert de commissaris opnieuw overleg met de fractievoorzitters over de invulling van het waarnemerschap.
Provincie: