maandag, 25. maart 2013 - 9:40 Update: 03-07-2014 1:00

Waterschap onderzoekt invloed bollenteelt op oppervlaktewater

Archief EHF
Foto: Archief EHF

Leeuwarden - Wetterskip Fryslân gaat onderzoeken in hoeverre gewasbeschermings-middelen uit de bloembollenteelt terechtkomen in het oppervlaktewater.

Hiermee wil het waterschap nagaan of de teelt belastend is voor het oppervlaktewater en zo ja, hoe de telers de belasting kunnen nverminderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Het onderzoek vindt plaats in sloten nabij percelen met tulpen en lelies in Fryslân in Gaasterlân-Sleat, Heerenveen en ’t Bildt. Wetterskip Fryslân zal in de periode maart tot en met oktober één keer per twee weken een watermonster nemen en analyseren. Afspoeling en uitspoeling Het waterschap onderzoekt niet alleen of er stoffen in het water terechtkomen, maar ook in welke periode. Uit vergelijkbare onderzoeken in andere teelten blijkt dat stoffen vaak niet tijdens het gebruik, maar later, bij forse regenbuien, af- of uitspoelen in het oppervlaktewater. Door middel van deze metingen kan in samenspraak met de telers gericht naar oplossingen worden gezocht. Begin 2014 zijn de resultaten beschikbaar. [b]Toestand verbeterd[/b] Het waterschap verricht jaarlijks onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in bepaalde teelten. Eerder werd onderzoek verricht naar de aardappelteelt, mais, graan, uien, suikerbieten en glastuinbouw. De toestand van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater is de afgelopen twintig jaar verbeterd. In grotere wateren komen weinig normoverschrijdingen meer voor. Lokaal, in slootjes, worden vooral na heftige regen soms wel normoverschrijdingen aangetroffen.

Provincie: